شماره‌های تماس: ۲۴-۳۳۵۱۱۱۲۱

ظرفشویی توکار

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۳

  مصرف آب: ۹/۵

  رتبه انرژی: A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ/جنس پنل: استیل

  ظرفیت: ۲+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ/جنس پنل: سفید

  ظرفیت: ۱۴ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ/جنس پنل: استیل

  ظرفیت: ۱۳ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۹ نفره

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ/جنس پنل: استیل

  ظرفیت: ۹ نفره

  مصرف آب: ۹ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

 • رنگ/جنس پنل: استیل

  ظرفیت: ۱۴ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: +++A

  با گارانتی

 • رنگ/جنس پنل: استیل

  ظرفیت: ۱۲ نفره

  مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱۲ نفره

  مصرف آب: ۱۲ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

 • رنگ/جنس پنل: استیل

  ظرفیت: ۱۲ نفره
  مصرف آب: ۱۲ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ/جنس پنل: سفید

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۶ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

 • رنگ/جنس پنل: استیل

  ظرفیت: ۱۴نفره

  رتبه انرژی: +++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon