شماره‌های تماس: ۲۴-۳۳۵۱۱۱۲۱

ماشین ظرفشویی

در حال نمایش 1–30 از 44 نتیجه

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۶ نفره

  مصرف آب: ۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا | Made in Spain Spain-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۶ نفره

  ‌مصرف آب: ۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا| Made in Spain Spain-Flag-icon

 • رنگ: نقره ای

  گنجایش: ۶ نفره

  ‌مصرف آب: ۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا| Made in Spain Spain-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۲ نفره

  ‌مصرف آب: ۱۱/۸ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱+۱۲ نفره

  ‌مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: مشکی

  ظرفیت: ۱۴ نفره

  میزان مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: اسپانیا| Made in Spain Spain-Flag-icon

 • رنگ: مشکی

  گنجایش: ۱۲ نفره

  ‌مصرف آب: ۱۰ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: ترکیه | Made in Turkey Turkey-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱۳ نفره

  میزان مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۲+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۲+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۴

  مصرف آب: ۹/۵

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۲+۱۲ نفره

  ‌مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۴

  مصرف آب: ۹/۵

  رتبه انرژی: +++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۶/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  ظرفیت: ۱+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۹ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۲+۱۲ نفره

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۳

  مصرف آب:

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: استیل

  ظرفیت: ۲+۱۲ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: +A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۳ نفر

  مصرف آب: ۶ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ :  سفید

  گنجایش : ۱۴ نفره

  مصرف آب : ۹.۵ لیتر 

  مصرف انرژی : +++A

  گارانتی : ۳۶ ماه

  ساخت : آلمان | Made In Germany Germany-Flag-icon

  دیتاشیت محصول :  دریافت فایل PDF

  vario-speed-plusplace-setting-quantity-14heat-exchangerhygiene-plusextra-drying
 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱۴ نفره

  مصرف آب: ۹/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

   با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۳ نفره

  ‌مصرف آب: ۶/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

  پیشنهاد ویژه
 • رنگ: استیل

  گنجایش: ۱۳ نفره

  ‌مصرف آب: ۶/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان| Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۳ نفره

  ‌مصرف آب: ۶ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  ظرفیت: ۱۴ نفره

  مصرف آب: ۷ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان | Made in Germany Germany-Flag-icon

 • رنگ: سفید

  گنجایش: ۱۳ نفره

  ‌مصرف آب: ۶/۵ لیتر

  رتبه انرژی: ++A

  با گارانتی

  ساخت: آلمان| Made in Germany Germany-Flag-icon

 • در حال نمایش 1–30 از 44 نتیجه